Oficyna Wydawnicza Europejskiej Uczelni w Warszawie prowadzi działalność wydawniczą na potrzeby Uczelni i zleceniodawców zewnętrznych. Jej misją jest wydawanie wysokiej jakości publikacji z zakresu zarządzania, ekonomii, informatyki, prawa, administracji, których autorami są wykładowcy Europejskiej Uczelni i innych ośrodków akademickich.

Plan wydawniczy przewiduje publikowanie m.in. podręczników akademickich, monografii, skryptów uczelnianych. Wydawnictwo publikuje również uczelniane periodyki: Studia i Materiały (ISSN 2451-4519) oraz Dylematy (ISSN 2353-1347).

Wydawnictwo czyni starania, aby publikacje prezentowały wysoki poziom merytoryczny i edytorski. Do druku kwalifikowane są prace o wysokim poziomie naukowym i dydaktycznym, które otrzymały pozytywną opinię wyznaczonego recenzenta. Wydawnictwo podejmuje się redakcji, korekty, opracowania graficznego oraz druku.

 

LISTA PUNKTOWANYCH CZASOPISM NAUKOWYCH 2015

Informujemy, że znajdują się na niej czasopisma wydawane przez Oficynę Wydawniczą Europejskiej Uczelni:
„Dylematy” – lista B, 4 punkty,
„Studia i Materiały” – lista B, 4 punkty.