STUDIA I MATERIAŁY
Nr 2(14)2017 ((lipiec-grudzień)
ISSN 2451-4519

Redaktor naukowy: Jerzy G. Isajew
Wydawca: Oficyna Wydawnicza EU
Język: polski, angielski, rosyjski
Strony: 105

PDF

12

Spis treści
Aleksandra Kalgina, Wpływ technologii informacyjnych na efektywność procesu edukacyjnego: problemy i rozwiązania (s. 1-11)
Magdalena Jurczyk-Bunkowska, Jędrzej Wieczorkowski, Wyzwania wobec przedsiębiorstw wdrażających rozwiązania big data (s. 13-28)
Alexander Chichurin, Równanie różniczkowe Chazy'ego trzeciego rzędu z dokładnymi rozwiązaniami wyrażonymi przez funkcję eliptyczne (s. 29-46)
Krzysztof Kosmowski, Wykorzystanie algorytmu HBRT na potrzeby wykrywania transmisji w sieciach bezprzewodowych (s. 47-55)
Józef Pawelec, Internet Kognitywny. Detekcja Śladowych Emisji w Szumie Gaussowskim (s. 57-61)
Ludmila Pilipchuk, Andrey Pilipchuk, Modelowanie procesów estymacji przepływów w sieciach (s. 63-72)
Valery Taranchuk, Zintegrowany kompleks komputerowy estymacji i adaptacji cyfrowych modeli geologicznych (s. 73-86)
Joanna Łukaszyk, Konsekwencje udostępnienia oprogramowania bez regulacji prawno-autorskich (s. 87-94)