Lista recenzentów za rok 2017

Prof. dr hab. inż. Andrzej Lewiński, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Prof. dr hab. Oleg Tikhonenko, Europejska Uczelnia w Warszawie
Prof. Iwan Kożuch, Brzeski Uniwersytet Państwowy im. Aleksandra Puszkina, Białoruś
Prof. Sultanakhmed Ramazanov, Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny im. Wadyma Hetmana
Dr hab. Alexander Chichurin, Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie, Europejska Uczelnia w Warszawie
Dr hab. inż. Marcin Chrzan, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Dr hab. Stanisław Łobejko, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dr hab. Szymon Mitkow, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Dr hab. Teresa Pakulska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dr hab. inż. Marek Suchański, Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego w Warszawie
Dr Władysław Grygolec, Europejska Uczelnia w Warszawie
Dr Robert Oktaba, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dr Lidia Stępień, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie