Lista recenzentów za rok 2017
Prof. dr hab. inż. Yury Pauliuchuk, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Prof. dr hab. Augustyn Wajda, Europejska Uczelnia w Warszawie
Dr hab. Stanisław Łobejko, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dr hab. Szymon Mitkow, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Dr hab. Łukasz Popławski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Dr hab. Zdzisław Sirojć, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Dr Władysław Grygolec, Europejska Uczelnia w Warszawie
Dr Maria Johann, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie