DYLEMATY
Nr 2(9)2017 (lipiec-grudzień)
ISSN 2353-1347

Redaktor naukowy: Jerzy G. Isajew
Wydawca: Oficyna Wydawnicza EU
Język: polski, angielski, rosyjski
Strony: 111

PDF

Dylematy8

Spis treści
Grażyna Ancyparowicz, Polityka spójności a wzrost polskiej gospodarki po akcesji do Unii Europejskiej (s. 1-14)
Roman Lusawa, Zróżnicowanie poziomu satysfakcji mieszkańców gmin województwa mazowieckiego w latach 2002-2014 (s. 15-37)
Pavel Ceniga, Trendy w zarządzaniu logistyką w procesie globalizacji (s. 39-47)
Andrzej Chyliński, Metoda oceny apetytu na ryzyko kredytowe w banku (s. 49-55)
Michał Pienias, Czy Polska może powtórzyć sukces Irlandii i Finlandii? Wyzwania stojące przed Polską w dobie gospodarki opartej na wiedzy (s. 57-68)
Nadezda Psareva, Teoretyczne i praktyczne aspekty controllingu jako narzędzia zarządzania (s. 69-80)
Konrad Szermanowicz, Implikacje funkcjonalne wdrożenia PSD 2 w Polsce. Podejście produktowe (s. 81-92)
Viera Šukalová, Specyficzne problemy młodych i starszych osób w pracy (s. 93-100)