DYLEMATY
Nr 1(8)2017 (styczeń-czerwiec)
ISSN 2353-1347

Redaktor naukowy: Jerzy G. Isajew
Wydawca: Oficyna Wydawnicza EU
Język: polski, angielski, rosyjski
Strony: 129

PDF

Dylematy8

Spis treści
Sergey Bai, Nataliya Dyeyeva, Bariery na drodze do umiędzynarodowienia zarządzania (s. 1-10)
Pavel Ceniga, Globalizacja i międzynarodowe aspekty logistyki (s. 11-22)
Yury Firsov, Zrównoważony rozwój rozwoju państwa na przykładzie Austrii i Szwajcarii (s. 23-36)
Roman Lusawa, Interes prywatny czy dobro wspólne – dylemat polityki ekonomicznej (s. 37-53)
Michał Pienias, NEET wyzwaniem dla państw Unii Europejskiej (s. 55-71)
Nadezda Psareva, Valeria W. Surkowa, Charakter i treść integracji pionowej oraz jej znaczenie w realizacji krajowej polityki gospodarczej (s. 73-79)
Eugene Borushko, Charakterystyka pojęć, kategorii i mechanizmów stosowanych w ramach realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie innowacji (s. 81-92)
Viera Šukalová, Socjalne aspekty zarządzania firmą transportową (s. 93-105)
Tytus Kamiński, Zarządzanie własnym sukcesem (s. 107-119)