STUDIA I MATERIAŁY
Nr 1(13)2017 (styczeń-czerwiec)
ISSN 2451-4519

Redaktor naukowy: Jerzy G. Isajew
Wydawca: Oficyna Wydawnicza EU
Język: polski, angielski, rosyjski
Strony: 93

PDF

12
Spis treści
Krzysztof Kosmowski, Grzegorz Baranowski, Krzysztof Prawdzik, Perspektywy rozwoju bezprzewodowych sieci lokalnych 802.11xx (s. 1-11)
Olesia Chaban, Oksana Boyko, Olena Basalkevych, Medyczne systemy informacyjne jako narzędzie zarządzania jakością w instytucjach medycznych (s. 13-22)
Oleksandr Gladkey, Tetiana Mirzodaeva, Aglomeracje przemysłowe na Ukrainie, ich geneza, rozwój i badania społeczno-geograficzne (s. 23-40)
Elena Ivanova, Wsparcie informacyjne satysfakcji klienta w przedsiębiorstwach turystycznych (s. 41-50)
Sergiy Kravtsov, System informacji marketingowych w przedsiębiorstwie turystycznym (s. 51-61)
Victor Korzyuk, Sviatlana Naumavets, Inessa Kozlovskaja, Klasyczne rozwiązania równań typu hiperbolicznego (s. 63-75)
Olga Siedlecka-Lamch, Zestawienie i porównanie automatów probabilistycznych i kwantowych (s. 77-83)