STUDIA I MATERIAŁY
Nr 1(11)2016 (styczeń-czerwiec)
ISSN 2451-4519

Redaktor naukowy: Jerzy G. Isajew
Wydawca: Oficyna Wydawnicza EU
Język: polski, angielski, rosyjski
Strony: 93

PDF

studiaimaterialy11

Spis treści
Andrzej Grosser, Języki specyfikacji w budowie oprogramowania dla metody elementów skończonych (s. 1-11)
Grzegorz Michalski, Komputerowe symulacje procesów fizycznych z zastosowaniem heterogenicznych układów wielordzeniowych (s. 13-21)
Rafał Błażejczyk, Iwona Dolińska, Mariusz Jakubowski, Antoni Masiukiewicz, Analiza sieci standardu 802.11 z wykorzystaniem symulatora NS-3 (s. 23-36)
Józef Pawelec, Nowe częstotliwości dla Internetu. Cykliczny sensor okresowo wolnych pasm OFDM (s. 37-41)
Olga Siedlecka-Lamch, Probabilistyczna analiza wykonań protokołów bezpieczeństwa (s. 43-51)
Alexander Chichurin, Alena Shvychkina, Klasy rozwiązań analitycznych układu, opisujące dynamikę populacji plazmidów bakteryjnych z równymi stałymi pół-nasycenia i ich wizualizacja (s. 53-68)
Valery Taranchuk, Michael Zhuravkov, Metody i narzędzia rozwoju interaktywnych materiałów dydaktycznych wykorzystujące nowoczesne technologie komputerowe (s. 69-83)