Lista recenzentów za rok 2016

Prof. dr hab. inż. Hieronim Kubera
Prof. dr hab. Vladimir Golovko, Europejska Uczelnia w Warszawie
Prof. dr hab. Margarita Melnik, Uniwersytet Finansowy w Moskwie
Prof. dr hab. Oleg Tikhonenko, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Prof. Iwan Kożuch
Dr hab. inż. Mariusz Kubanek, Politechnika Częstochowska
Dr hab. inż. Marek Suchański, Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr hab. Janusza Groszkowskiego w Zegrzu
Dr hab. Aliaksandr Chychuryn, Europejska Uczelnia w Warszawie
Dr hab. Mirosław Kurkowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dr hab. Szymon Mitkow, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Dr hab. Ewaryst Wierzbicki, Europejska Uczelnia w Warszawie
Dr inż. Krzysztof Kosmowski, Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr hab. Janusza Groszkowskiego w Zegrzu
Dr Maria Johann, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie