DYLEMATY
Nr 2(7)2016 (lipiec-grudzień)
ISSN 2353-1347

Redaktor naukowy: Jerzy G. Isajew
Wydawca: Oficyna Wydawnicza EU
Język: polski, angielski, rosyjski
Strony: 91

PDF

dylematy7

Spis treści
Helena Striżko, Instytucjonalne fundamenty tworzenia i rozwoju potencjału pracy (s. 1-7)
Maria Soroka, Znaczenie kompetencji kadry kierowniczej w organizacji (s. 9-20)
Ludmiła Stemplewska, Gabriel Duch, Skuteczność zarządzania systemem doskonalenia jakości w FAURECII-FES (s. 21-32)
Iwona Soczewka, Halina Kałuża, Agnieszka Ginter, Międzypokoleniowa wymiana wiedzy i doświadczeń w gospodarstwach rolnych (s. 33-42)
Olga Antipova, Charakterystyczne cechy zarządzania zasobami finansowymi i ocena skuteczności ich zastosowania w spółkach naftowych (s. 43-49)
Rafał Tyszkiewicz, Znaczenie interakcji międzykulturowych w kształtowaniu organizacji wielokulturowej (s. 51-63)
Anna Kochanowska, Zarządzanie Jakością w Przedsiębiorstwie Usług Taksówkowych (s. 65-79)