DYLEMATY
Nr 1(6)2016 (styczeń-czerwiec)
ISSN 2353-1347

Redaktor naukowy: Jerzy G. Isajew
Wydawca: Oficyna Wydawnicza EU
Język: polski, angielski, rosyjski
Strony: 145

PDF

dylematy6
Spis treści
Oleksandr Davydov, Zarządzanie wartością przedsiębiorstw realnego sektora gospodarki (s. 1-14)
Sviatlana Kuhan, Zarządzanie rozwojem konkurencyjności przedsiębiorstw na wszystkich etapach życia organizacji (s. 15-23)
Andrzej Sajnaga, Kreatywność i innowacyjność w systemach zarządzania jakością na przykładzie firmy ASmet – lidera na polskim rynku elementów złącznych (s. 25-36)
Roman Lusawa, Teoria lokalizacji w kształtowaniu polityki rozwoju lokalnego (s. 37-70)
Galina Ciumacienko, Rozwój potencjału twórczego pracowników innowacyjnego przedsiębiorstwa (s. 71-83)
Ludmiła Stemplewska, Skuteczność polityki zarządzania kapitałem ludzkim prowadzonej w przedsiębiorstwach sektora obronnego (s. 85-97)
Marek Niewęgłowski, Piotr Karaś, Motywatory płacowe w praktyce na przykładzie państwowej jednostki organizacyjnej (s. 99-108)
Marina Egorovna Anokhin, Zarządzanie wzrostem gospodarczym kompleksu rolniczo-przemysłowego Rosji (s. 109-120)
Sylwia Chmielewska, Projekt wdrożenia systemu zarządzania jakością w oparciu o normę polską PN-EN-ISO 9001:2009 w przedsiębiorstwie Eden Springs (s. 121-135)