Lista recenzentów za rok 2016

Prof. dr hab. inż. Yury Pauliuchuk, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Dr hab. Stanisław Łobejko, Szkoła Główna Handlowa
Dr hab. Roman Lusawa, Europejska Uczelnia w Warszawie
Dr hab. Łukasz Popławski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Dr inż. Janusz B. Berdowski, Europejska Uczelnia w Warszawie
Dr inż. Marek Niewęgłowski, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Dr Olga Charucka, Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Dr Stanisław Duchniewicz, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Dr Anna Janus, Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie
Dr Waldemar Szymański, Europejska Uczelnia w Warszawie