STUDIA I MATERIAŁY
Nr 2(10)2015 (lipiec-grudzień)
ISSN 2391-5366

Redaktor naukowy: Jerzy G. Isajew
Wydawca: Oficyna Wydawnicza EU
Język: polski, angielski, rosyjski
Strony: 107

studiaimaterialy10

Spis treści
Marek J. Greniewski, Jak zapewnić poprawności działania programów komputerowych?
Antoni Masiukiewicz, Usługi lokalizacyjne w systemach satelitarnych. Stan obecny i kierunki rozwoju
Elena M. Ovsiyuk, Alexander V. Chichurin, Viktor M. Red’kov – Nonrelativistic vector particle in Coulomb field on the background of Lobachevsky geometry: analytical and numerical study, visualization
Mykołaj Akułow, Tatjana Bitkowa – Zarządzanie zapasami firmy w warunkach zmieniającego się popytu: wyniki symulacji wieloagentowej
Andriy Roskladka, Nataliia Sagalakova – Innovative approaches to the researching of variability of the tourism industry indicators
Nestor Shpak, Tamara Kyrylych – Optimization model for innovative development of marketing activity of venture enterprises
Witold Rakowski – Struktura i natężenie zgonów według płci i wieku w Polsce w latach 1950-2012