Lista recenzentów za rok 2015

Prof. dr hab. Vladimir Golovko, Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie
Dr hab. Czesław Bracha, Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie
Dr hab. Aliaksandr Chychuryn, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie
Dr hab. Stanisław Łobejko, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dr hab. Łukasz Popławski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Dr hab. inż. Marek Suchański, Wojskowy Instytut Łączności im. prof. Janusza Groszkowskiego w Zegrzu
Dr hab. Ewaryst Wierzbicki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dr inż. Tomasz Kochański, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Dr inż. Marek Witczak, Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie
Dr Artur Gola, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Dr Franciszek Stokowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie