DYLEMATY
Nr 2(5)2015 (lipiec-grudzień)
ISSN 2353-1347

Redaktor naukowy: Jerzy G. Isajew
Wydawca: Oficyna Wydawnicza EU
Język: polski, angielski, rosyjski
Strony: 123

alt

Spis treści
Yury Firsov, Marketing inwestycyjny w przedsiębiorstwie
Маrgarita Мelnik, System kontroli wewnętrznej jako czynnik w rozwoju rachunkowości zarządczej
Natalya Chetyrboсk, Problemy i perspektywy rozwoju biznesu Białorusi w warunkach kształtowania się Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej
Nadezda Psareva, Аndrej Маlanov, Funkcje zarządzania projektami tworzenia centrów usług wspólnych
Tytus Kamiński, Skuteczność etycznych decyzji w zarządzaniu organizacją
Jacek Oleksiejuk, Społeczeństwo obywatelskie w polityce rozwoju lokalnego – 25 lat doświadczeń w Polsce
Michał Pienias, Kształtowanie i wykorzystanie potencjału ludzkiego w partiach politycznych za pomocą funkcji personalnej
Marcin Bonisławski, Przestępczość nieletnich w Polsce w ostatnich latach