STUDIA I MATERIAŁY
Nr 1(9)2015 (styczeń-czerwiec)
ISSN 2391-5366

Redaktor naukowy: Jerzy G. Isajew
Wydawca: Oficyna Wydawnicza EU
Język: polski, angielski, rosyjski
Strony: 107

sim9ok
Spis treści
Marek Witczak, Algorytm generacji obrazów w czasie rzeczywistym dla modelu lotniska złożonego z punktów świetlnych
Józef Pawelec, Symulacja wolnych kanałów wyszukiwania dla sieci kognitywnych poprzez metodę akumulacji
Antoni Masiukiewicz, Symulatory sieci LAN i WAN
Alexander V. Chichurin, Elena M. Ovsiyuk, Viktor M. Red’kov, Cząstka Diraca-Kählera w przestrzeni sferycznej Riemanna: badania analityczne i numeryczne, wizualizacja
Victor Korzyuk, Sviatlana Naumavets, Inessa Kozlovskaja, Klasyczne rozwiązania w teorii równań różniczkowych o pochodnych cząstkowych
Pavel Sevastsyanau, Ludmila Dymova, Opracowanie metodyki wielokryterialnej oceny jakości kontraktów komercyjnych w przypadku antagonistycznych kryteriów