Lista recenzentów za rok 2015

Prof. zw. dr hab. Jerzy Żyżyński, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. inż. Yury Pauliuchuk, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie
Prof. dr hab. Valentyna Ivanova, Uniwersytet Ekonomii i Handlu w Połtawie
Prof. dr hab. Ryszard Jakubczak, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Alicja Sosnowska, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Prof. dr hab. Iryna Vysochyn, Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny, Ukraina
Dr hab. inż. Ryszard Cierpiszewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dr hab. Grażyna Ancyparowicz, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Dr hab. Aliaksandr Charnavalau, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Dr hab. Halina Kałuża, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Dr hab. Stanisław Łobejko, Szkoła Główna Handlowa, Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie
Dr hab. Łukasz Popławski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Dr Władysław Grygolec, Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie