DYLEMATY
Nr 1(4)2015
ISSN 2353-1347

Redaktor naukowy: Jerzy G. Isajew
Wydawca: Oficyna Wydawnicza EU
Język: polski, angielski, rosyjski
Strony: 171

alt
Spis treści
Grażyna Ancyparowicz, Gotowość Polski do integracji ze strefą euro
Marcin Pryciak, Zasada solidarności w praktyce. Rola i znaczenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w procesie zawodowej i społecznej rehabilitacji osób niepełnosprawnych
Yury Pauliuchuk, Projektowanie wielkich społeczno-gospodarczych systemów
Irina Firsova, Jakość usług jako warunek zrównoważonego rozwoju organizacji edukacyjnej
Olga Mitichkina, Metody i techniki tworzenia kultury organizacyjnej wśród uczniów szkół średnich
Janusz B. Berdowski, Dylematy zarządzania jakością a etyka zawodowa
Maria Soroka, Organizacja rozwoju pracowników na przykładzie firmy INTERSPORT Polska S.A.
Roman Lusawa, Wybrane czynniki wpływające na konkurencyjność gmin z perspektywy ekonomii szczęścia
Evgeniy Borushko, Tworzenie koncepcji systemu zarządzania partnerstwem publiczno-prywatnym na Białorusi
Yuliya Romanovskay, Motywacyjne czynniki kształtowania gospodarki nieformalnej w regionie Luhańskim
Jacek Piszewski, Karta Narodów Zjednoczonych jako ramy dla rozwiązań instytucjonalnych
Hieronim Kubera, Opakowanie determinantą (gwarancją) jakości zapakowanego produktu