Rada naukowa

Prof. dr hab. inż. Vladimir Golovko, EU
Prof. dr hab. inż. Alexandr Kalgin, EU, Moskiewska Akademia Państwowa Gospodarki Komunalnej i Budownictwa
Prof. Iwan Kożuch, Brzeski Uniwersytet Państwowy im. Aleksandra Puszkina
Prof. dr hab. inż. Yury Pauliuchuk, UPH, EU
Prof. dr hab. inż. Józef Pawelec, EU
Prof. dr hab. Valery Taranchuk, Białoruski Uniwersytet Państwowy
Dr hab. Czesław Bracha, EU
Dr hab. Aliaksandr Chychuryn, KUL, EU
Dr hab. Marek Greniewski, prof. EU
Dr hab. Mirosław Kurkowski, UKSW
Dr hab. Stanisław Łobejko, SGH
Dr Jerzy G. Isajew, EU
Dr Krzysztof Kosmowski, WIŁ, EU
Dr Krzysztof Słota, EU