INFORMATYKA A LOGIKA FORMALNA WRAZ Z PODSTAWAMI WALIDACJI PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH

Tom 2 serii Monografie
Autor: Marek J. Greniewski
Redaktor naukowy serii: Jerzy G. Isajew
ISBN 978-83-927128-8-6

Wydawca: Oficyna Wydawnicza EU
Rok wydania: 2016
Strony: 532

monografiestrona

METODY PROBABILISTYCZNE W NAUKACH EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIU
Autorzy: Oleg Tikhonenko, Anna Tikhonenko-Kędziak
ISBN 978-83-927128-1-7

Wydawca: Oficyna Wydawnicza EU
Rok wydania: 2013
Strony: 255

motody

WYBRANE ZAGROŻENIA SPOŁECZNE WYZWANIEM DLA EKONOMII I NAUK O ZARZĄDZANIU
Tom 1 serii Monografie
Redaktor naukowy: Roman Lusawa
Redaktor naukowy serii: Jerzy G. Isajew
ISBN 978-83-927128-4-8

Wydawca: Oficyna Wydawnicza EU
Rok wydania: 2013
Strony: 143

motody