STUDIA I MATERIAŁY
Nr 2(8)2014
ISSN 2391-5366

Redaktor naukowy: Jerzy G. Isajew
Wydawca: Oficyna Wydawnicza EU
Język: polski, angielski, rosyjski
Strony: 149

Spis treści
Piotr Wąsiewicz, Implementacje próbnego kursu online
Marek Witczak, Przekształcenia matematyczne dla komputerowej generacji obrazu w czasie rzeczywistym
Aliaksandr Chychuryn, Galina Stepaniuk, Metoda komputerowa konstrukcji rozwiązania ogólnego równania różniczkowego liniowego trzeciego rzędu
Liudmila Dymava, Pavel Sevastsyanau, Wielokryterialna ocena jakości produkcji
Józef Pawelec, Krystian Grzesiak, Analiza spektralna II rzędu – algorytm FAM
Oleg Tikhonenko, Wyznaczenie rozkładu objętości sumarycznej w jednoliniowym systemie kolejkowym z priorytetem bezwzględnym
Sultan Kurbanowicz Ramazanow, Ludmiła Stemplewska, Analiza, modelowanie oraz prognozowanie stanu i rozwoju kryzysowej sytuacji socjalno-politycznej: pewne rozważania wstępne
Joanna Łukaszyk, Licencja jako efektywna forma ochrony własności intelektualnej rozwiązań IT
Viktor Orlov, Siergiej Iwanow, Analityczne przybliżone rozwiązanie równania nieliniowego różniczkowego drugiego rzędu w dziedzinie zespolonej
Vladimir Adamovich Golovko, Aliaksandr Aliaksandrovich Kroshchanka, Zastosowanie głębokich sieci neuronowych do ekstrakcji semantycznie znaczących znaków