STUDIA I MATERIAŁY
Nr 1(7)2014
ISSN 2391-5366
 
Redaktor naukowy: Jerzy G. Isajew
Wydawca: Oficyna Wydawnicza EU
Język: polski, angielski, rosyjski
Strony: 112
 
Spis treści
Liudmila Dymava, Pavel Sevastsyanau, Porównanie metod agregacji kryteriów lokalnych podczas optymalizacji oraz podejmowania decyzji
Anna Tikhonenko-Kędziak, Uogólnienie metody TOPSIS w warunkach niepewności rozmytej
Aleksandr Chichurin, Komputerowa metoda znalezienia rozwiązania ogólnego dla nieliniowego równania różniczkowego czwartego rzędu
Krzysztof Wojnarowski, Algorytmy genetyczne. Budowa wielomianowej funkcji modelu regresyjnego za pomocą algorytmu genetycznego i analiza statystyczna otrzymanych wyników w zależności od kształtu funkcji oceny
Marek Witczak, Modelowanie struktur 2D i 3D a ich odwzorowywanie w czasie rzeczywistym
Przemysław Bereziński, Józef Pawelec, Rafał Piotrowski, Detekcja anomalii w sieciach IP z wykorzystaniem parametrycznych entropii
Andrzej Grosser, Budowa analizatorów języków specyfikacji z wykorzystaniem wyrażeń parsujących
Krzysztof Słota, Zalecenia poaudytowe a rzeczywistość