STUDIA I MATERIAŁY
Nr 2(6)2013
ISSN 2082-6966
 
Redaktor naukowy: Jerzy G. Isajew
Wydawca: Oficyna Wydawnicza EWSIE
Język: polski, angielski, rosyjski
Strony: 99
 
PDF
Spis treści
J. Pawelec, M. Suchański, K. Kosmowski, T. Szymczyk, The OSA-MIMO Technologies for Future Communication and Information Systems
Liudmila Dymawa, The problems of portfolio selection and a new approach to their solution
Marek J. Greniewski, From relatively isolated system to object approach – the story of system development & modeling tools
Oleg Tikhonenko, Anna Tikhonenko-Kędziak, Determination of loss characteristicsfor queueing systems with bounded buffer space
Pavel Sevastsyanau, Ocena jakości życia za pomocą syntezy metod teorii zbiorów rozmytych oraz metody analizy hierarchii T. Saaty’ego
Szymon Mitkow, Wykorzystanie analizy wielokryterialnej w ocenie i wyborze operatora logistycznego
Aliaksandr Chychuryn, Viktor Red’kov, Quantum mechanical scalar particle with polarisability in the Coulomb field, analytical and numerical consideration