STUDIA I MATERIAŁY
Nr 1(5)2013
ISSN 2082-6966
 
Redaktor naukowy: Jerzy G. Isajew
Wydawca: Oficyna Wydawnicza EWSIE
Język: polski, angielski, rosyjski
Strony: 117
 
Spis treści
Yuriy Povstenko, Numerical aspects of mathematical modeling of crystal imperfection
Mariusz Kubanek, Dorota Smorawa, Wykorzystanie ukrytych modeli Markowa przy weryfikacji tożsamości na podstawie asymetrii twarzy
Paweł Róg, Problemy wspomagania podejmowania decyzji wielokryterialnych w warunkach niepewności typu rozmytego
Czesław Bracha, Wnioskowanie statystyczne na podstawie prób nieprostych i jego zastosowanie w zarządzaniu
Anna Tikhonenko-Kędziak, Przedziałowe rozszerzenie metody TOPSIS
Józef J. Pawelec, Wykrywanie zdarzeń nielosowych w ruchu internetowym metodami entropii