STUDIA I MATERIAŁY
Nr 2(4)2012
ISSN 2082-6966
 
Redaktor naukowy: Jerzy G. Isajew
Wydawca: Oficyna Wydawnicza EWSIE
Język: polski, angielski, rosyjski
Strony: 109
 
Spis treści
Edward Szczepanik, Zarządzanie ryzykiem jako czynnik strategii organizacji
Marek Jastrzębski, Współczesny kryzys gospodarczy jako koniec i początek dla etyki biznesu
Mariola Mamcarczyk, Strategia rozwoju sportu w Polsce do 2015 roku – wizja czy rzeczywistość?
Joanna Łukaszyk, Zapis windykacyjny w obrocie gospodarczym – aspekty praktyczne
Cezary Tomasz Szyjko, Rola prawa międzynarodowego w zarządzaniu kryzysowym
Aliaksandr Chychuryn, Zastosowanie programu komputerowego Mathematica do badań liczbowych i wizualizacji ograniczonego problemu Newtona czternastu ciał z niepełną symetrią
Marek Witczak, Aspekty odwzorowania terenu dla potrzeb symulacji komputerowej