STUDIA I MATERIAŁY
Nr 1(3)2012
ISSN 2082-6966
 
Redaktor naukowy: Jerzy G. Isajew
Wydawca: Oficyna Wydawnicza EWSIE
Język: polski, angielski, rosyjski
Strony: 67
 
Spis treści
Danuta Janicka, Akcja Katolicka Diecezji Płockiej
Ks. Zbigniew Sajewski, Teologiczne uzasadnienie postulatu ograniczenia chciwości – jednej z głównych przyczyn zjawisk kryzysowych
Marek Garbicz, Czy mamy szansę na szybkie wyjście z kryzysu?
Marek Jastrzębski, Chciwość jako jedna z przyczyn współczesnego kryzysu gospodarczego. Rozważania z zakresu etyki biznesu
Roman Lusawa, „Caritas in veritate” – encyklika o integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie – 29 czerwca 2009 – głos Kościoła katolickiego w obliczu kryzysu ekonomicznego
Stanisław Łobejko, Globalizacja a współczesny kryzys finansowy