STUDIA I MATERIAŁY
Nr 2(2)2011
ISSN 2082-6966
 
Redaktor naukowy: Jerzy G. Isajew
Wydawca: Oficyna Wydawnicza EWSIE
Język: polski, angielski
Strony: 90
 
Spis treści
Marek Greniewski, Innowacje przełamujące dotychczasowy trend rozwojowy technologii oraz organizacji
Aliaksandr Chychuryn, Program Mathematica – zastosowanie w badaniach i edukacji
Marek Jastrzębski, Moralne implikacje interwencjonizmu państwowego. Rozważania w kontekście współczesnego kryzysu gospodarczego
Bartosz Wachnik, Ocena ekonomiczna wdrożenia systemu ERP
Rafał Frąk, Zastosowanie komputerowych modeli prognostycznych w zarządzaniu gospodarką przestrzenną na przykładzie pogranicza polsko-ukraińskiego w Bieszczadach
Jacek Piszewski, Fuzje i przejęcia w sektorze bankowym w Polsce po 2000 roku
Zofia Chełstowska, O filozofii, psychologii i socjologii informatyki i zarządzania
Krzysztof Tenerowicz, Stany Zjednoczone, Szwajcaria i Polska. Trzy modele funkcjonowania, zarządzania i finansowania mediów publicznych