STUDIA I MATERIAŁY
Nr 1(1)2011
ISSN 2082-6966
 
Redaktor naukowy: Jerzy G. Isajew
Wydawca: Oficyna Wydawnicza EWSIE
Język: polski, angielski
Strony: 102
 
alt
Spis treści
Jerzy Isajew, Prosty model ewolucji organizacji przy wykorzystaniu jednorodnego łańcucha Markowa
Józef Pawelec, Wysokopojemne sieci bezprzewodowe z dywersyfikacją przestrzenną MIMO
Marek J. Greniewski, Wymagania na silnik standardowego systemu MRP II - zapisane w notacji Z
Ernest Aksen, Alexander Chychuryn, Znalezienie dokładnych rozwiązań oraz ich wizualizacja za pomocą systemów matematyki komputerowej w modelach matematycznych kontroli inflacji z zależnościami potęgowymi
Yuriy Povstenko, Metoda kolokacji rozwiązywania równań różniczkowych typu parabolicznego
Marek Jastrzębski, Z historii etyki biznesu: zagadnienie początku i przyczyny
Jan K. Kazimirski, Poszukiwanie minimum globalnego metodą dyfuzyjną Monte Carlo (DMC)
Jacek Piszewski, Kontrola fuzji i przejęć w Unii Europejskiej w praktyce