DYLEMATY
Nr 2(3)2014
ISSN 2353-1347

Redaktor naukowy: Jerzy G. Isajew
Wydawca: Oficyna Wydawnicza EU
Język: polski, angielski, rosyjski
Strony: 171
 
alt
Spis treści
Oleksandr Davydov, Nowoczesne systemy zarządzania wartością spółek
Grażyna Ancyparowicz, Procedura nadmiernego deficytu – szanse i wyzwania dla Polski
Ludmiła Stemplewska, Zarządzanie rozwojem kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach sektora obronnego
Chetyrbock Natalya Petrovna, Mały biznes i tendencje genderowe w Republice Białoruś – powiązania, problemy i perspektywy
Łukasz Popławski, Maciej Głuch, Efektywność finansowania zadań sektora publicznego
Michał Pienias, Zasadność zastosowania metody stress interview w procesie rekrutacji
Zygmunt Niechoda, Normalizacja dla firmy i gospodarki
Jacek Piszewski, Logistyka w strukturach zarządzania przedsiębiorstwem
Edward Szczepanik, Zjawisko mobbingu w organizacjach
Henryk Skorowski, Spór o prawa człowieka
Augustyn Wajda, Podnoszenie poziomu wiedzy o organizacji i globalizacji niezbędnym warunkiem kształcenia współczesnego menedżera
Yury Pauliuchuk, Anatoli Yarashevich, Do oceny efektywności projektów na etapie kształtowania się pomysłu