DYLEMATY
Nr 1(2)2014
ISSN 2353-1347

Redaktor naukowy: Jerzy G. Isajew
Wydawca: Oficyna Wydawnicza EU
Język: polski, angielski, rosyjski
Strony: 136

PDF
alt
Spis treści
Marek Jastrzębski, Neoliberalizm jako przyczyna współczesnego kryzysu gospodarczego. Próba uporządkowania krytyki
Roman Lusawa, Wybrane koncepcje ekonomiczne powstałe w następstwie kryzysów – konsekwencje dla nauk o zarządzaniu
Grażyna Ożarek, Bezpieczeństwo informacyjne w czasach kryzysu
Tytus Kamiński, Skuteczność etycznego zarządzania organizacją
Waldemar Szymański, Kryzys finansowy XXI wieku – nowe wyzwania dla polityki fiskalnej Unii Europejskiej
Aleksander Żołnierski, Współpraca się opłaca, czyli kapitał społeczny w biznesie
Joanna Łukaszyk, Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną
Kamila Pawłowska, Podnoszenie kompetencji a funkcjonowanie na rynku pracy. Psychologiczne rozważania w odniesieniu do aktualnych dylematów w zakresie form zatrudnienia
Leszek Borowiec, Zarządzanie efektywnością przedsiębiorstw gospodarki odpadami na przykładzie wybranych firm w  latach 2009-2011