DYLEMATY
Nr 1(1)2013
ISSN 2353-1347

Redaktor naukowy: Jerzy G. Isajew
Wydawca: Oficyna Wydawnicza EU
Język: polski, angielski, rosyjski
Strony: 110

PDF
alt
Spis treści
Janusz B. Berdowski, Agnieszka Mężyńska, Dylematy kierownictwa w aspekcie wdrożenia wymagań dotyczących zintegrowanych systemów zarządzania opartych na normach ISO
Edward Szczepanik, Przywództwo w kierowaniu i zarządzaniu organizacją;
Joanna Lisek, Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w warunkach restrukturyzacji przedsiębiorstwa
Waldemar Szymański, Strategiczne zarządzanie podatkami w Unii Europejskiej
Yury Pauliuchuk, Ludmila Srywkina, Modelowanie planowania operatywnego w budownictwie
Chetyrbock Natalya Petrovna, Właściwości managementu w organizacjach małego biznesu Republiki Białoruś
Roman Lusawa, Wpływ inwestycji gmin na stan gospodarek lokalnych, poziom życia i zadowolenia mieszkańców oraz budżety gmin województwa mazowieckiego