Lista recenzentów za rok 2012

Prof. dr hab. Iwan Kożuch, Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach, Brzeski Państwowy Uniwersytet Techniczny na Białorusi
Ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Józef Pawelec, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie
Prof. dr hab. Alicja Sosnowska, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Prof. zw. dr hab. Jerzy Muszyński, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Dr Andrzej Borkowski, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Dr hab. Stanisław Łobejko, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie
Dr Justyna Żylińska, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie