Lista recenzentów za rok 2011

Prof. dr hab. Yuriy Povstenko, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Dr hab. Stanisław Łobejko, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie
Dr hab. Łukasz Popławski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Dr hab. Ewaryst Wierzbicki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dr Adam Wątróbski, Europejska Wyższa Szkoła Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie