Półrocznik (wydawany od 2011 roku)

ISSN 2451-4519

Czasopismo naukowe Studia i Materiały jest półrocznikiem publikującym artykuły w trzech językach: polskim, angielskim i rosyjskim. Od początku istnienia wydawnictwa w periodyku ukazują się teksty zgłaszane przez kadrę Europejskiej Uczelni w Warszawie oraz autorów zewnętrznych, poświęcone szeroko rozumianej informatyce. Nad stroną merytoryczną publikacji czuwa Rada Naukowa, która kwalifikuje nadsyłane teksty. Wszystkie artykuły są recenzowane.

Czasopismo publikuje aktualne treści, dbając o jakość naukową artykułów, biorąc pod uwagę znaczenie dla dziedzictwa narodowego, rozwoju nauki i kultury, kierując się przy tym najwyższymi standardami etycznymi.