Lista recenzentów za rok 2013

Prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk, Politechnika Warszawska, COBRO – Instytut Badawczy Opakowań
Prof. dr hab. Janusz Mika, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Dr hab. Aliaksandr Charnavalau, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Dr hab. Stanisław Łobejko, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie
Dr Maria Johann, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dr Zbigniew Ptasiewicz, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku