Redakcja „Studiów i Materiałów”

Redaktor naczelny: dr Jerzy G. Isajew

Redaktor statystyczny: mgr Rafał Frąk

Redaktor tematyczny: dr Marcin Pryciak

Redaktorzy językowi: dr Waldemar Pytel – język angielski, mgr Anna Wawrzyniak – język rosyjski

Redakcja techniczna i korekta: mgr inż. Marta Piotrowska

Sekretarz redakcji: dr inż. Krzysztof Słota