STUDIA I MATERIAŁY
Nr 2(14)2017 ((lipiec-grudzień)
ISSN 2451-4519

Redaktor naukowy: Jerzy G. Isajew
Wydawca: Oficyna Wydawnicza EU
Język: polski, angielski, rosyjski
Strony: 93

12

STUDIA I MATERIAŁY
Nr 1(13)2017 (styczeń-czerwiec)
ISSN 2451-4519

Redaktor naukowy: Jerzy G. Isajew
Wydawca: Oficyna Wydawnicza EU
Język: polski, angielski, rosyjski
Strony: 93

12
STUDIA I MATERIAŁY
Nr 2(12)2016 (lipiec-grudzień)
ISSN 2451-4519

Redaktor naukowy: Jerzy G. Isajew
Wydawca: Oficyna Wydawnicza EU
Język: polski, angielski, rosyjski
Strony: 93

12
STUDIA I MATERIAŁY
Nr 1(11)2016 (styczeń-czerwiec)
ISSN 2451-4519

Redaktor naukowy: Jerzy G. Isajew
Wydawca: Oficyna Wydawnicza EU
Język: polski, angielski, rosyjski
Strony: 93


STUDIA I MATERIAŁY
Nr 2(10)2015 (lipiec-grudzień)
ISSN 2391-5366

Redaktor naukowy: Jerzy G. Isajew
Wydawca: Oficyna Wydawnicza EU
Język: polski, angielski, rosyjski
Strony: 137

studiaimaterialy10
STUDIA I MATERIAŁY
Nr 1(9)2015 (styczeń-czerwiec)
ISSN 2391-5366

Redaktor naukowy: Jerzy G. Isajew
Wydawca: Oficyna Wydawnicza EU
Język: polski, angielski, rosyjski
Strony: 107


sim9ok
STUDIA I MATERIAŁY
Nr 2(8)2014 (lipiec-grudzień)
ISSN 2391-5366

Redaktor naukowy: Jerzy G. Isajew
Wydawca: Oficyna Wydawnicza EU
Język: polski, angielski, rosyjski
Strony: 149

STUDIA I MATERIAŁY
Nr 1(7)2014 (styczeń-czerwiec)
ISSN 2391-5366

Redaktor naukowy: Jerzy G. Isajew
Wydawca: Oficyna Wydawnicza EU
Język: polski, angielski, rosyjski
Strony: 112

STUDIA I MATERIAŁY
Nr 2(6)2013 (lipiec-grudzień)
ISSN 2082-6966

Redaktor naukowy: Jerzy G. Isajew
Wydawca: Oficyna Wydawnicza EWSIE
Język: polski, angielski, rosyjski
Strony: 99

STUDIA I MATERIAŁY
Nr 1(5)2013 (styczeń-czerwiec)
ISSN 2082-6966

Redaktor naukowy: Jerzy G. Isajew
Wydawca: Oficyna Wydawnicza EWSIE
Język: polski, angielski, rosyjski
Strony: 117

STUDIA I MATERIAŁY
Nr 2(4)2012 (lipiec-grudzień)
ISSN 2082-6966

Redaktor naukowy: Jerzy G. Isajew
Wydawca: Oficyna Wydawnicza EWSIE
Język: polski, angielski, rosyjski
Strony: 109

STUDIA I MATERIAŁY
Nr 1(3)2012 (styczeń-czerwiec)
ISSN 2082-6966

Redaktor naukowy: Jerzy G. Isajew
Wydawca: Oficyna Wydawnicza EWSIE
Język: polski, angielski, rosyjski
Strony: 67

STUDIA I MATERIAŁY
Nr 2(2)2011 (lipiec-grudzień)
ISSN 2082-6966

Redaktor naukowy: Jerzy G. Isajew
Wydawca: Oficyna Wydawnicza EWSIE
Język: polski, angielski
Strony: 90

STUDIA I MATERIAŁY
Nr 1(1)2011 (styczeń-czerwiec)
ISSN 2082-6966

Redaktor naukowy: Jerzy G. Isajew
Wydawca: Oficyna Wydawnicza EWSIE
Język: polski, angielski
Strony: 102