DYLEMATY
Nr 2(9)2017 (lipiec-grudzień)
ISSN 2353-1347

Redaktor naukowy: Jerzy G. Isajew
Wydawca: Oficyna Wydawnicza EU
Język: polski, angielski, rosyjski
Strony: 111

dylematy7
DYLEMATY

Nr 1(8)2017 (styczeń-czerwiec)
ISSN 2353-1347

Redaktor naukowy: Jerzy G. Isajew
Wydawca: Oficyna Wydawnicza EU
Język: polski, angielski, rosyjski
Strony: 129

dylematy6
DYLEMATY
Nr 2(7)2016 (lipiec-grudzień)
ISSN 2353-1347

Redaktor naukowy: Jerzy G. Isajew
Wydawca: Oficyna Wydawnicza EU
Język: polski, angielski, rosyjski
Strony:91

dylematy7
DYLEMATY
Nr 1(6)2016 (styczeń-czerwiec)
ISSN 2353-1347

Redaktor naukowy: Jerzy G. Isajew
Wydawca: Oficyna Wydawnicza EU
Język: polski, angielski, rosyjski
Strony: 145

dylematy6
DYLEMATY
Nr 2(5)2015 (lipiec-grudzień)
ISSN 2353-1347

Redaktor naukowy: Jerzy G. Isajew
Wydawca: Oficyna Wydawnicza EU
Język: polski, angielski, rosyjski
Strony: 121

alt
DYLEMATY
Nr 1(4)2015 (styczeń-czerwiec)
ISSN 2353-1347

Redaktor naukowy: Jerzy G. Isajew
Wydawca: Oficyna Wydawnicza EU
Język: polski, angielski, rosyjski
Strony: 171

dyl9ok
DYLEMATY
Nr 2(3)2014 (lipiec-grudzień)
ISSN 2353-1347

Redaktor naukowy: Jerzy G. Isajew
Wydawca: Oficyna Wydawnicza EU
Język: polski, angielski, rosyjski
Strony: 171

Więcej
alt
DYLEMATY
Nr 1(2)2014 (styczeń-czerwiec)
ISSN 2353-1347

Redaktor naukowy: Jerzy G. Isajew
Wydawca: Oficyna Wydawnicza EU
Język: polski, angielski, rosyjski
Strony: 136

Więcej
alt
DYLEMATY
Nr 1(1)2013 (lipiec-grudzień)
ISSN 2353-1347

Redaktor naukowy: Jerzy G. Isajew
Wydawca: Oficyna Wydawnicza EU
Język: polski, angielski, rosyjski
Strony: 110

Więcej
alt