Redakcja „Dylematów”

Redaktor naczelny: dr Jerzy G. Isajew

Redaktor statystyczny: dr Franciszek Stokowski

Redaktor tematyczny: dr Ludmiła Stemplewska

Redaktorzy językowi: dr Waldemar Pytel - język angielski, mgr Anna Wawrzyniak – język rosyjski

Redakcja techniczna i korekta: mgr inż. Marta Piotrowska

Sekretarz redakcji: dr Władysław Grygolec