Półrocznik (wydawany od 2013 roku)

ISSN 2353-1347

W czasopiśmie Dylematy publikowane są artykuły poświęcone tematyce związanej z zarządzaniem i dziedzinami pokrewnymi. W zeszytach ukazują się teksty zgłaszane przez pracowników Europejskiej Uczelni w Warszawie oraz autorów zewnętrznych, drukowane w trzech językach: polskim, angielskim i rosyjskim. Nad stroną merytoryczną publikacji czuwa Rada Naukowa, która kwalifikuje nadsyłane artykuły. Wszystkie artykuły są recenzowane.

Czasopismo publikuje aktualne treści, dbając o jakość naukową artykułów, biorąc pod uwagę znaczenie dla dziedzictwa narodowego, rozwoju nauki i kultury, kierując się przy tym najwyższymi standardami etycznymi.